Skromberga blåsorkester och Bjuvs musikkår.

Under årets Bjuvsfesten kommer Bjuvs Musikkår och Skromberga Blåsorkester med drillisar genomföra en samkonsert. Publiken kommer att få lyssna till kända musikstycken från en stororkester och få se en härlig uppvisning av drillisarnas Röda grupp. Dirigent är Tomas Nordström.