Info

Rökning.

Från och med den 1 juli 2019 införs rökförbud på fler platser utomhus. Bland annat blir det förbjudet att röka på uteserveringar och inhägnade områden dit allmänheten har tillträde.

Bjuvsfesten kommer alltså inte att tillåta rökning inom evenemangsområdet. Istället kommer det att finnas en utmarkerad plats på området som tillåter rökning.

Rökningsområdet hittar vid korsningen Mejerigatan/Storgatan.

Var denna information till hjälp?

Om du inte fick den information du önskade, vänligen kontakta oss så kan vi svara på din fråga och förbättra vår information till nästa person.