Info

Välkommen till Bjuvsfestens informationssida. Här försöker vi samla allt du behöver veta om Bjuvsfesten 2022. Denna sida kommer att kontinuerligt uppdateras med information. Har du fortfarande frågor så är du välkommen att kontakta oss.
Bjuvsfesten äger rum den 26-27 augusti 2022.

Visar 11 resultat.

Bra att känna till

Parkeringen på Mejerigatan (mitt emot kommunhuset) stängs av från midnatt söndag den 21 augusti, men avstängningsmaterialet kommer inte upp förrän på måndag morgon. (Parkeringsplatsen är formellt avstängd från måndag den 22 augusti klockan 00:01 och parkeringsvakter har rätt att bötfälla från denna tid.) Laddstolparna där är avstängda och ägare till dessa är informerade. Dessa säckas på måndag klockan 07:00. Parkering vid Sibylla stängs av på torsdag 25 augusti kl 00:01 men avstängningsmaterialet kommer inte upp förrän på torsdag klockan 07:00. Parkeringarna öppnar igen måndag den 29 augusti klockan 00:01. Gator som stängs av från och med torsdag 25 augusti till och med söndag 28 augusti kring midnatt är: Norra Storgatan, stängd från Gunnarstorpsvägen till Södra Storgatan, Mejerigatan stängd från Bankgatan till Norra Storgatan, Solgatan stängd från Postgatan till Norra Storgatan.

Bussar

Linje 250

Bussen går enligt ordinarie tider 26 och 27 augusti.

Dessutom är extra turer insatta: 22.37 23.37 00.37 01.37

Mer info hittar ni på: https://www.skanetrafiken.se/

Busslinje 250

Linje 250

Bussen går enligt ordinarie tider 26 och 27 augusti.

Dessutom är extra turer insatta: 22.37 23.37 00.37 01.37

Mer info hittar ni på: https://www.skanetrafiken.se/

Information från Bjuvs kommun

Ursäkta röran! Vi bygger för ett hållbart samhälle.

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka Södra Storgatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatan får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv. Arbetet kommer ske etappvis och kommer troligen att vara klart i maj 2023.

Tider för avstängningar för de olika etapperna och gestaltningsprogram, där du kan se hur området är tänkt att se ut när det är klart, hittar du på vår hemsida bjuv.se/sodrastorgatan

Södra Storgatan är delvis avstängd Den 8 augusti började avstängningen för etapp 4. Södra Storgatan är då avstängd mellan Bruksgatan och Schaktsgatan. In- och utfart för Schaktsgatan kommer att stängas av. In- och utfart kommer att ske via Industrigatan under cirka fyra veckors tid. Vi skyltar upp för alternativa vägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik. Gångtrafikanter kommer kunna passera igenom. Karta för omledning av trafik hittar du på vår hemsida: bjuv.se/sodrastorgatan. Se ”Etapper och kartor för arbetet”. • Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Tack för tålamodet!

Marknadsplatser

Under Bjuvsfesten så kommer marknadsförsäljare att ta plats i Bjuv. Vi arbetar aktivt för att hitta attraktiva försäljare och för att erbjuda ett varierat utbud.

Är du intresserad av stå som marknadsförsäljare under Bjuvsfesten 2022? Klicka här för att ansöka om en marknadsplats

Miljöpolicy

Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för Creandia Event & Kommunikations samarbetspartners. Stora evenemang påverkar miljön på olika sätt och som arrangör är det viktigt att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Vi arbetar för att hitta det bästa alternativet ur miljösynpunkt och för att arbeta aktivt med, samt utveckla vårt miljöarbete.

Creandia Event & Kommunikation tar hänsyn till, och ligger i framkant, när det gäller miljömässiga aspekter. Creandia Event & Kommunikations miljöledningssystem har utformats och genomförs enligt Stiftelsen Håll Sverige Rent:s riktlinjer för ett miljömärkt evenemang.

Creandia Event & Kommunikation har för avsikt att inspirera våra besökare till en hållbar livsstil.

Möllers Tivoli

Tivolit grundades 1969. Våra biljettpriser är 9 biljetter för 200:- (1 biljett per åktur) Vi har endast svensktalande personal Vi brukar sätta ut ca 100 reklamtavlor i Bjuv och kringliggande byar, vilket brukar vara uppskattat av arrangörerna. Det kan vi även göra i år. Ljudnivån på musiken anpassas till omgivningen. Alla åkattraktioner är besiktigade och godkända av INSPEKTA. Attraktioner som vi har med oss: 3 stora karuseller, Miami Trip, Twist, Ramba Zamba Spöktåg Lustigahuset Bergochdalbana Ufo / flygplan Kaffekopparna Piratskepp ParisDakar / bilbana Autostrada / veteran barnkarusell Hoppslott / Slide Powerjump Chokladhjul Lyckohjul Pilkastning Bollkastning 2 Skjutbanor, en för vuxna och en för barn 3 Kranvagnar (med licens från spelinspektionen)

Om Bjuvsfesten

Vad är Bjuvsfesten?

Bjuvsfesten är en ny folkfest som erbjuder musik, aktiviter och mycket annat för alla åldrar och intressen.

När arrangeras Bjuvsfesten 2022?

Den 26 och 27 augusti genomförs Bjuvs nya stadsfest.

Vem arrangerar Bjuvsfesten?

Bjuvsfesten produceras av Creandia Event & Kommunikation på uppdrag av Bjuvs kommun.

Öppettider

Bjuvsfesten har öppet den 26/7 från kl 12.00 till 01.00, den 27/7 12.00-01.00.

Vad kostar det?

Alla scenprogram är gratis för besökarna. En del aktiviteter, såsom karuseller och vissa aktiviteter kan vara avgiftsbelagda, men det allra mesta är kostnadsfritt.

Finns det någon åldersgräns?

Nej, alla är välkomna till Bjuvsfesten. Ung som gammal. Såklart.

Rökning

Från och med den 1 juli 2019 införs rökförbud på fler platser utomhus. Bland annat blir det förbjudet att röka på uteserveringar och inhägnade områden dit allmänheten har tillträde.

Bjuvsfesten kommer alltså inte att tillåta rökning inom evenemangsområdet. Istället kommer det att finnas en utmarkerad plats på området som tillåter rökning.

Rökningsområdet hittar vid korsningen Mejerigatan/Storgatan.

Tillgänglighetsanpassning

Stora evenemang drar många människor till koncentrerade ytor och det är inte alltid självklart att personer med funktionshinder får den plats de behöver. Att tillgänglighetsanpassa ett evenemang innebär inte bara att anpassa det till personer med synliga funktionsnedsättningar utan även för de med till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller allergier. För oss som arrangör, är det viktigt att alla ska känna sig välkomna. Vi arbetar aktivt för att hitta de bästa lösningarna för så många som möjligt och för att underlätta för våra besökare med funktionshinder.

Öppettider

Fredag 26 augusti, kl 15.00-01.00.

Lördag 27 augusti, kl 12.00-01.00.